Biuro MSSF w Poznaniu

Logo
Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów biegłych rewidentów. Schematy ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi omówiono leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów

Offer:

Name: Biuro MSSF w Poznaniu
address: Bisztynek 11-330, ul. Skromna 28
Employees: Roman Damboń, Zbigniew Adamiuk, Eugeniusz Borowski, Lesław Frątczak, Leszek Bareja, Maciej Baran,


Date added: 29-06-2020