Firma - świetne pozycje z KC

Logo
Zobacz moją stronę z Serią KC KPC stanowi doskonałą pomoc wyjątkowo dla sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, dla jakich znajomość obowiązujących artykułów prawa cywilnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Artykuły opatrzone hasłami, jakie praktycznie informują o treści przepisu, ułatwiają szybką orientację w kodeksie. Najważniejsze akty z zakresu prawa cywilnego. Szczegółowe informacje o zmianach, jakim ulegały indywidualne przepisy. Stan prawny zważa ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego dodatkowo niektórych innych ustaw. Zapraszam do zakupów

Offer:

Name: Firma - świetne pozycje z KC
address: Wizajny 16-407, ul. Jana III Sobieskiego 3
Employees: Franciszek Jerzmanowski, Teodor Hrycyk, Zygmunt Czerwiński, Konstanty Biernacki, Wincenty Gościniak, Wacław Bogusz, Radosław Imieliński, Bronisław Gutowski, Marcin Gosiewski, Mirosław Dobrzyński,


Date added: 22-06-2020