jedwabne

Logo
Od 15 czerwca ruszają w Wojsku Polskim szkolenia rezerwistów, którzy chcą podeprzeć swoje umiejętności, jak natomiast osób, w celu których będzie owo główny dotyk z Siłami Zbrojnymi. Dzięki podpisanej przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej decyzji zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię koronawirusa utracili pracę, będą traktowani priorytetowo. W trakcie ćwiczeń, rezerwiści i kandydaci na żołnierzy otrzymają pełne utrzymanie a będą kwaterowani na terenach jednostek. Osoby dla których będzie to pierwszy dotyk spośród wojskiem będą odbywać swoje szkolenie w ramach właściwie zwanej służby przygotowawczej. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową ewentualnie mają w tej chwili przyznany poziom komiśny mogą szacować na miesięczne uposażenie od chwili 3,5 tysiąca złotych.

Offer:

Name: jedwabne
address: Bardo 57-256, ul. Nad Drwęcą 42
Employees: Augustyn Baran, Sebastian Abakanowicz,


Date added: 01-08-2020