Kursant - kursy językowe we Wrocławiu

Logo
Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? stanowi scalenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego także wprowadzenia w elementarne zadania prawa krajów anglosaskich. Jest to pożyteczny przewodnik dla wszystkich osób, jakie stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim. W książce dokładnie omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, ujęto interpretacje całych zwrotów i zdań na autentycznych przykładach również wskazano na anglosaskie zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje kryjące się za doborem poszczególnych terminów. Następne rozdziały dotyczą: - spotkań biznesowych, tj. prowadzenia spotkań i udziału w nich; - prezentacji biznesowych, w tym umiejętności autoprezentacji, prezentacji profilu oferty produktowej czyli usługowej firmy; - rozmów telefonicznych, począwszy od tych dotyczących umawiania spotkań, po stanowiące bieżący połączenie z klientem anglojęzycznym; - negocjacji biznesowych, nie tylko o podwyżkę jednak tak jak tych dotyczących negocjacji umowy z kontrahentem; - również korespondencji e-mail

Offer:

Name: Kursant - kursy językowe we Wrocławiu
address: Więcbork 89-410, ul. Maksymiliana Klinickiego 65
Employees: Wincenty Domachowski, Emil Jałoszyński, Jarosław Gołębiewski, Rafał Jankowski, Robert Gadowski, Teodor Dziurawiec, Mirosław Berent, Arkadiusz Iwański,


Date added: 21-06-2020